Změnit jazyk:

Názory rodičů na pohybový a výživový režim žáků na 1. stupni ZŠ

Autor Anna Strašilová
Název organizace Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Rok vydání 2017
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Diplomová práce je zaměřena na výživový a pohybový režim žáků 1. stupně základní školy. Teoretická část představuje základní pojmy z oblasti výživy a pohybu, které jsou spojeny se zdravým životním stylem, udržením a podporou zdraví. Dále se zabývá výživovými a pohybovými doporučeními, která vycházejí z edukačního programu Pohyb a výživa a jeho stručnou charakteristikou. Zvláštní pozornost je věnována vlivu rodiny a školy na výchovu a vzdělávání pohybově a výživově gramotného jedince a důležitosti, kterou v tomto procesu hraje mezigenerační učení. Praktická část práce předkládá výsledky hodnotící ankety, zjišťující názory rodičů žáků 1. stupně základní školy na vliv programu Pohyb a výživa na výživový a pohybový režim dítěte a rodiny. Dále jsou zjišťovány rozdíly v názorech rodičů vzhledem k ročníku základní školy, který jejich dítě navštěvuje, a hodnoceny konkrétní připomínky rodičů k obsahu a průběhu edukačního programu Pohyb a výživa.
Klíčová slova mladší školní věk, názory rodičů, pohybový režim, výživová gramotnost, zdraví
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, AN Psychologie, AO Sociologie, demografie, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele mdankova@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1500464222.pdf
Instituce Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů